Sản xuất theo yêu cầu

Chọn danh mục sản phẩm Bạn đang tìm

Hệ thống phanh

Hệ thống phanh

Mỡ cho bộ khí thải

Mỡ cho bộ khí thải

Phụ gia cho nhớt

Phụ gia cho nhớt

Súc rửa động cơ

Súc rửa động cơ

Cách chúng tôi tạo ra sản phẩm của bạn

Từ phòng thí nghiệm của chúng tôi

Chọn một sản phẩm trong số hơn 400 công thức có sẵn của chúng tôi hoặc chúng tôi sẽ tạo ra sản phẩm mới dựa trên nhu cầu của công ty Quý Khách.

Watch the video

Thiết bị của chúng tôi

Bộ phận xây dựng của chúng tôi sẽ tạo ra những thiết bị đóng gói đặc biệt. Điều này cho phép chúng tôi có thê dễ dàng đáp ứng nhu cầu về nhiều loại bao bì khác nhau của Quý Khách.

Watch the video

Kinh nghiệm quốc tế

Chúng tôi cung cấp mỡ bôi trơn cho nhiều nhà máy lớn trên toàn cầu. Sản phảm của chúng tôi đã xuất đi hơn 54 quốc gia khác nhau.

Watch the video